Create an account


Check for new replies
Change server location on Germany

#1
Od kilku dni na serwerze pojawiają się często duże freezy które utrudniają grę, cała wina leży po stronie hostingu w którym wynajmujemy od serwer dedykowany od ponad roku, lokalizacja jego jest we Francji, co może też przyczyniać się do większego pingu, postanowiłem podjąć decyzje o zmianie serwera na lokalizacje w Niemczech, co przełoży się na dużo lepszą jakość gry, planuje dokonać tej zmiany w nocy z Niedzieli 18.10 na Poniedziałek , serwer może być wyłączony na kilka godzin za utrudnienia przepraszam.

For a few days they often appear on the server big freezy which are hampering the game, the entire guilt lies on the hosting side which we are renting in from dedicated server from over of year, location of him is in France what can also contribute to the bigger ping, I decided to make decisions on the change of the server to locations in Germany what will be transferred into the far more better quality of the game, he is planning causing this change at night from 18.10 Sunday for Monday, the server can be turned off for a few hours behind impediments I apologise.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By