Create an account


Check for new replies
Next edition of Tibiafun Classic

#1
Jak można zauważyć serwer enforced nie był to strzał w dziesiątkę, w związku z licznymi wiadomościami które do mnie napływają ludzie oczekują nowej edycji serwera Classic, myślę że to dobry czas by ponownie rozpocząć przygodę z tym serwerem, lecz tym razem exp zostanie mocno zmodyfikowany, zostanie on zmniejszony tak aby ciekawa rozgrywka potrwała długo, szacowany start serwera planuje na 29 grudnia, o godzinie: 20:00.

How it is possible to notice the server enforced wasn't it is a shot into the ten, in relation to numerous messages which are flooding me people expect the new edition of the Classic server, I think that it is a good time in order again to begin the adventure with this server, but this time exp firmly will be modified, he will stay reduced so that the interesting games lasts long, the estimated start of the server is scheduling for 29 December, at 20:00.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By