Create an account


Check for new replies
Tibiafun Summer Edition

#1
We come back after a long break with the new Tibiafun server, for now I decided not to upgrade the server from the start, Exp-stages was increased on each interval, we returned with old values for life and mana from each profession,
items adding to magic damage to the mage they were withdrawn in exchange
for other attributes, this should slightly improve the PvP system.
 
The Happy hour system is valid from the start of the server below you will find the
current time in which the increased exp and loot will be valid.

Free points
You Will be able to receive free points for the entire guild, which you can use in our shop, to receive such points you must create a guild in which will be 10 people, this guild will also have to create a Discord account, join our server on the Discord, then I will create channel with the name of a given guild and you will receive points.

Wracamy po długiej przerwie z nową edycja serwera Tibiafun, na chwile obecną postanowiłem nie robić aktualizacji na sam start serwera, Exp-stages został zwiększony na każdym przedziale, powróciliśmy ze starymi wartościami dla życia oraz many z każdych profesji, itemy dodające do obrażeń magicznych dla maga zostały wycofane w zamian za to będą inne atrybuty, powinno to nieco poprawić system PvP.
System Happy hour obowiązuje od startu serwera poniżej znajdziecie aktualny czas w którym będzie obowiązywać zwiększony exp oraz loot.

Darmowe punkty
Będzie możliwość otrzymania darmowych punktów na cała gildie, które możecie wykorzystać w naszym sklepiku sms, aby otrzymać takie punkty musi zostać utworzona gildia w której będzie 10 osób , ta gildia będzie musiała również utworzyć konto Discord, dołączyć do naszego serwera na komunikatorze, ja wtedy utworze kanał z nazwą danej gildii i wtedy otrzymacie punkty.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By