Create an account


Check for new replies

#1


Aby urozmaicić ten ostatni tydzień miesiąca i w nawiązaniu do zagranicznych tradycji chcemy rozpocząć od środy tego miesiąca event który będzie trwał aż do niedzieli pierwszej niedzieli następnego miesiąca, na serwerze pojawi się kilka potworów które będą dostępne tylko na tym evencie, pojawiać się będą okresowo na mapie co określony czas, po zabiciu potwora zamiast ciała pojawi się dynia którą należy zbierać a w niedziele możliwość wymiany takich dyń na określone nagrody.

I Miejsce - 500 dyń
II Miejsce - 400 dyń
III Miejsce - 300 dyń
IV Miejsce - 200 dyń
V Miejsce - 100 dyń

Nagroda za I miejsce to domek z ponad dwudziestoma trainerami, oraz określona ilość punktów, dla pozostałych będą to również punkty sms shop, itemy oraz różne ciekawe itemy.
Nagrody do piątego miejsca będą to między innymi różne itemy oraz punkty sms.
Dla wszystkich graczy którzy zbiorą mniejszą ilość dyń poniżej stu, ale nie mniej niż 50, otrzymają takżę nagrody będą to losowe itemy.

Potwory które będą miały w nazwie przedrostek Halloween a będą wyglądały następująco:In order to add variety to this recent week of the month and further to foreign traditions we want to begin with Wednesday of this event month which he will last all the way to Sunday of first Sunday of the next month, on the server a few monsters which will be approachable will appear only on this evencie, will appear periodically on the map every the stated time, after killing the monster instead of the body a pumpkin which one should gather together will come in and into Sundays possibility of the exchange of such pumpkins for determined awards.

The I Place - 500 pumpkins
The II Place - 400 pumpkins
The III Place - 300 pumpkins
The IV Place - 200 pumpkins
The V Place - 100 pumpkins

Award too and a place is a house from over twenty trainerami, and determined number of points, for remaining will be these are also sms points shop, itemy and different it is interesting itemy.
Awards to the fifth place will be it is among others different itemy and sms points.
For all players which will collect the paucity of pumpkins below one hundred, but no less than 50, will receive awards will be it is random items.

Monsters which will be had a prefix in the name Halloween and will look as follows:
Reply

#2
Event miał się zakończyć wcześniej lecz został przedłużony, jeśli ktoś zbierał dynie, i chce je wymienić na nagrody i posiada wystarczającą ilość to możecie się skontaktować ze mną przez wiadomość prywatną lub napisać posta poniżej.

Event was supposed to end earlier but was prolonged, if somebody gathered pumpkins, and he wants to change them into awards and it has a fill you can get in touch with me through the private message or write posta below..
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By