Create an account


Servers list - Tibiafun Forum
No.: Status: Type: Server name:
IP:
Players/Slots:
Map:
More:
1 Online tibiafun3.net tibiafun.com.pl:9987
0/32 - 0 %
- - -
    Total servers: 1     Total players: 0     Total slots: 32     Total empty slots: 32     Percent players: 0 %     Record players: 26

[-]
Last Posts
Happy Weekend
Starter:Thor Last Post by:Thor Replies:0 Latest News Views:66 Time:05-26-2019
Technical work
Starter:Thor Last Post by:Thor Replies:0 Latest News Views:70 Time:05-23-2019
Server maintenance
Starter:Creativess Last Post by:Creativess Replies:0 Latest News Views:74 Time:05-19-2019
Tibiafun Summer Edition
Starter:Creativess Last Post by:Creativess Replies:0 Latest News Views:136 Time:05-14-2019
long-lasting manashield
Starter:takeoded Last Post by:takeoded Replies:0 Suggestions Views:83 Time:04-01-2019

Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username/Email:
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 990
» Latest member: Kuba
» Forum threads: 160
» Forum posts: 350

Full Statistics

Online Users
There are currently 13 online users.
» 0 Member(s) | 12 Guest(s)
Google

 
  Happy Weekend
Posted by: Thor - 05-26-2019, 10:10 PM - Forum: Latest News - No Replies

Hello guys. I want to announce that this weekend we will have some extra bonuses for you. Durning all weekend since saturday morning till 6.00 at monday you will have:

             * double exp

             * double skill

In saturday evening will be event in which I'll spawn some extra monsters for you. Greetings, Tibiafun Team.

Print this item

  Technical work
Posted by: Thor - 05-23-2019, 03:46 AM - Forum: Latest News - No Replies

W związku z pewnymi pracami związanymi z optymalizacją naszego serwera dzisiaj wraz z godziną 5:40 serwer został zamknięty na kilka godzin. Będziemy informować na bieżąco jak idą pracę. W ramach rekompensaty dzisiaj wieczorem zostanie zwiększony exp/loot oraz odbędzie się pewien event. O godzinie eventu poinformuje w następnym poście. Pozdrawiamy.

Due to technical works connected with optimization of our engine server was closed at 5:40. Technical works will take a couple of hours. I will inform you how the works are going. As a recompense we will give u at evening more exp and loot. Greetings.

Print this item

  Server maintenance
Posted by: Creativess - 05-19-2019, 06:44 PM - Forum: Latest News - No Replies

Miało być w kolorze, to nie jest. Po wystartowaniu serwera napotkaliśmy dosyć poważny błąd który powodował crash silnika, wykorzystywany był on przez pewną osobę najwidoczniej której nie spodobała się nowa edycja serwera, od tamtej pory pracowaliśmy nad postawieniem na nogi serwera , mam nadzieje że dzisiaj o koło godziny 10:00 PM , ruszymy serwer i będziecie mogli znów się cieszyć grą, przez okres 3 dni zostanie zwiększony loot rate.

It was supposed to be in color, it is not. After starting the server we encountered quite a serious error which caused the crash of the engine, it was used by a certain person apparently disliked the new edition of the server, since then we have been working on bringing the server to the feet, I hope that today about an hour 10:00 PM , we will move the server and you will be able to enjoy the game again, the loot rate will be increased for 3 days.

Print this item

  Tibiafun Summer Edition
Posted by: Creativess - 05-14-2019, 08:30 PM - Forum: Latest News - No Replies

We come back after a long break with the new Tibiafun server, for now I decided not to upgrade the server from the start, Exp-stages was increased on each interval, we returned with old values for life and mana from each profession,
items adding to magic damage to the mage they were withdrawn in exchange
for other attributes, this should slightly improve the PvP system.
 
The Happy hour system is valid from the start of the server below you will find the
current time in which the increased exp and loot will be valid.

Free points
You Will be able to receive free points for the entire guild, which you can use in our shop, to receive such points you must create a guild in which will be 10 people, this guild will also have to create a Discord account, join our server on the Discord, then I will create channel with the name of a given guild and you will receive points.

Wracamy po długiej przerwie z nową edycja serwera Tibiafun, na chwile obecną postanowiłem nie robić aktualizacji na sam start serwera, Exp-stages został zwiększony na każdym przedziale, powróciliśmy ze starymi wartościami dla życia oraz many z każdych profesji, itemy dodające do obrażeń magicznych dla maga zostały wycofane w zamian za to będą inne atrybuty, powinno to nieco poprawić system PvP.
System Happy hour obowiązuje od startu serwera poniżej znajdziecie aktualny czas w którym będzie obowiązywać zwiększony exp oraz loot.


Darmowe punkty
Będzie możliwość otrzymania darmowych punktów na cała gildie, które możecie wykorzystać w naszym sklepiku sms, aby otrzymać takie punkty musi zostać utworzona gildia w której będzie 10 osób , ta gildia będzie musiała również utworzyć konto Discord, dołączyć do naszego serwera na komunikatorze, ja wtedy utworze kanał z nazwą danej gildii i wtedy otrzymacie punkty.

Print this item

  long-lasting manashield
Posted by: takeoded - 04-01-2019, 07:11 AM - Forum: Suggestions - No Replies

new spell "utamo vita vis" => 24 hour long mana-shield

as a Mage, dying because you forgot to use "utamo vita" within the last few minutes is extremely annoying. we should have a mana-shield spell that lasts.. 24 hours? (with the 5AM UTC daily automated server restart, that is essentially permanent)

Print this item

  mana bar (for mages / mana shield)
Posted by: takeoded - 04-01-2019, 12:01 AM - Forum: Other - No Replies

here is a Cheat Engine script ( https://cheatengine.org/ ) that replaces your avatar's HP bar with a mana bar, useful when playing on my Mage, imo:

Code:
{ Game   : Tibia.exe 7.6
  Version: 1
  Date   : 2019-03-30
  Author : hans
  This script replaces your above-avatar health bar with a mana bar (useful for mages with mana shield)
}
{
uint *player_id = 004A1244
// THIS IS WRONG: Creature *our_avatar = (*(004194D8)) + 178;
uint *mana_max= 004A1220;
uint *mana_now= 004A1224;
}
[ENABLE]

aobscanmodule(INJECT_COLOR,Tibia.exe,8B 81 84 00 00 00 33 C9 3B C1 7C 18 83 F8)
aobscanmodule(INJECT_HEALTH,Tibia.exe, 8B 82 84 00 00 00 8B 4C 24 38)
alloc(newmem_COLOR,$1000)
alloc(newmem_HEALTH,$1000)
define(mana_max,004A1220)
define(mana_now,004A1224)
define(player_id,004A1244)
label(original_COLOR)
label(return_COLOR)
label(original_HEALTH)
label(return_HEALTH)
//<color>
newmem_COLOR:
mov eax,[player_id]
cmp eax,[ecx]
jne original_COLOR // it's someone else
// it's me
// <mana_max_zero>
// special case for max mana 0 to avoid "division by zero crash" (rookguard level 1 with 0 mana?)
cmp [mana_max],(int)0
jne not_zero_max_mana_COLOR
// ... our max mana is 0, not sure what to do
mov eax,(int)50
jmp return_COLOR
not_zero_max_mana_COLOR:
//</mana_max_zero>
mov eax,[mana_now]
push edx
mov edx,(int)100
imul edx
idiv [mana_max]
pop edx
// result is now in eax where it's supposed to be.
jmp return_COLOR
original_COLOR:
  mov eax,[ecx+00000084]
  jmp return_COLOR

INJECT_COLOR:
  jmp newmem_COLOR
  nop
return_COLOR:
registersymbol(INJECT_COLOR)
//</color>
//<health>

newmem_HEALTH:
mov eax,[player_id]
cmp eax,[edx]
jne original_HEALTH // it's someone else
// it's me
// <mana_max_zero>
// special case for max mana 0 to avoid "division by zero crash" (rookguard level 1 with 0 mana?)
cmp [mana_max],(int)0
jne not_zero_max_mana_HEALTH
// ... our max mana is 0, not sure what to do
mov eax,(int)50
jmp return_HEALTH
not_zero_max_mana_HEALTH:
//</mana_max_zero>
mov eax,[mana_now]
push edx
mov edx,(int)100
imul edx
idiv [mana_max]
pop edx
// result is now in eax where it's supposed to be.
jmp return_HEALTH
original_HEALTH:
mov eax,[edx+00000084]
jmp return_HEALTH

INJECT_HEALTH:
  jmp newmem_HEALTH
  nop
return_HEALTH:
registersymbol(INJECT_HEALTH)

//</health>

[DISABLE]

//<color>
INJECT_COLOR:
  db 8B 81 84 00 00 00

unregistersymbol(INJECT_COLOR)
dealloc(newmem_COLOR)
//</color>
//<health>
INJECT_HEALTH:
db 8B 82 84 00 00 00 8B 4C 24 38
unregistersymbol(INJECT_HEALTH)
dealloc(newmem_HEALTH)
//</health>

{
// COLOR ORIGINAL CODE - INJECTION POINT: "Tibia.exe"+18BB0

"Tibia.exe"+18B94: 56                    -  push esi
"Tibia.exe"+18B95: 8B F1                 -  mov esi,ecx
"Tibia.exe"+18B97: 89 46 7C              -  mov [esi+7C],eax
"Tibia.exe"+18B9A: E8 B1 10 04 00        -  call Tibia.exe+59C50
"Tibia.exe"+18B9F: 05 E8 03 00 00        -  add eax,000003E8
"Tibia.exe"+18BA4: 89 86 80 00 00 00     -  mov [esi+00000080],eax
"Tibia.exe"+18BAA: 5E                    -  pop esi
"Tibia.exe"+18BAB: C2 04 00              -  ret 0004
"Tibia.exe"+18BAE: CC                    -  int 3
"Tibia.exe"+18BAF: CC                    -  int 3
// ---------- INJECTING HERE ----------
"Tibia.exe"+18BB0: 8B 81 84 00 00 00     -  mov eax,[ecx+00000084]
// ---------- DONE INJECTING  ----------
"Tibia.exe"+18BB6: 33 C9                 -  xor ecx,ecx
"Tibia.exe"+18BB8: 3B C1                 -  cmp eax,ecx
"Tibia.exe"+18BBA: 7C 18                 -  jl Tibia.exe+18BD4
"Tibia.exe"+18BBC: 83 F8 03              -  cmp eax,03
"Tibia.exe"+18BBF: 7F 13                 -  jg Tibia.exe+18BD4
"Tibia.exe"+18BC1: 8B 44 24 04           -  mov eax,[esp+04]
"Tibia.exe"+18BC5: C7 00 60 00 00 00     -  mov [eax],00000060
"Tibia.exe"+18BCB: 89 48 04              -  mov [eax+04],ecx
"Tibia.exe"+18BCE: 89 48 08              -  mov [eax+08],ecx
"Tibia.exe"+18BD1: C2 04 00              -  ret 0004
}

{
// HEALTH ORIGINAL CODE - INJECTION POINT: "Tibia.exe"+49F42
"Tibia.exe"+49F1C: 89 0A                    -  mov [edx],ecx
"Tibia.exe"+49F1E: 8B 8C 24 20 48 00 00     -  mov ecx,[esp+00004820]
"Tibia.exe"+49F25: 89 42 04                 -  mov [edx+04],eax
"Tibia.exe"+49F28: B8 1B 00 00 00           -  mov eax,0000001B
"Tibia.exe"+49F2D: 89 42 08                 -  mov [edx+08],eax
"Tibia.exe"+49F30: B8 04 00 00 00           -  mov eax,00000004
"Tibia.exe"+49F35: 51                       -  push ecx
"Tibia.exe"+49F36: 89 42 0C                 -  mov [edx+0C],eax
"Tibia.exe"+49F39: E8 D2 CC 00 00           -  call Tibia.exe+56C10
"Tibia.exe"+49F3E: 8B 54 24 48              -  mov edx,[esp+48]
// ---------- INJECTING HERE ----------
"Tibia.exe"+49F42: 8B 82 84 00 00 00        -  mov eax,[edx+00000084]
// ---------- DONE INJECTING  ----------
"Tibia.exe"+49F48: 8B 4C 24 38              -  mov ecx,[esp+38]
"Tibia.exe"+49F4C: 99                       -  cdq
"Tibia.exe"+49F4D: 83 E2 03                 -  and edx,03
"Tibia.exe"+49F50: 03 C2                    -  add eax,edx
"Tibia.exe"+49F52: 8B 94 24 2C 48 00 00     -  mov edx,[esp+0000482C]
"Tibia.exe"+49F59: 8D 4C 11 01              -  lea ecx,[ecx+edx+01]
"Tibia.exe"+49F5D: 8B 54 24 44              -  mov edx,[esp+44]
"Tibia.exe"+49F61: 89 4C 24 60              -  mov [esp+60],ecx
"Tibia.exe"+49F65: 8B 8C 24 28 48 00 00     -  mov ecx,[esp+00004828]
"Tibia.exe"+49F6C: 8D 4C 0A 01              -  lea ecx,[edx+ecx+01]
}Attached Files
.zip   mana_bar_7.6.CT.zip (Size: 1.84 KB / Downloads: 19)
Print this item

  show exp by millions for lvl >= 496
Posted by: takeoded - 03-14-2019, 05:06 PM - Forum: Suggestions - No Replies

i recently reached lvl 496, and at lvl 496, your visible experiences goes to 0:
[Image: E3uHDB4.png]


this is a technical issue, in the 7.6 protocol, the experience is a `signed 32bit integer`, meaning max it can show is 2147483647, if you try to show higher than that, the client will *CRASH* or show a negative bogus value. to prevent the crash, YurOTS change it to 0 exp instead.


problem with this is:
[Image: ULwfgp0.png]

we can no longer deduce the exp/hour rate, so it's really hard to compare hunt spots for "which place gives the most exp/hour?"

i suggest that instead of changing it to zero exp, we should show the exp by millions-of-exp. now you will not have a problem at lvl 496, you will have a problem at level 50511 (at 2147608237913000 exp) instead, which is not a problem, nobody will get anywhere close to that level, and players can still check how much exp/hour we're getting.


now, assuming it's a YurOTS engine, that means in protocol76.cpp, find


Code:
void Protocol76::AddPlayerStats(NetworkMessage &msg,const Player *player)
{
    msg.AddByte(0xA0);
    msg.AddU16(player->getHealth());
    msg.AddU16(player->getPlayerInfo(PLAYERINFO_MAXHEALTH));
    msg.AddU16((unsigned short)std::floor(player->getFreeCapacity()));

#ifdef YUR_HIGH_LEVELS
    if (player->getPlayerInfo(PLAYERINFO_LEVEL) > 65535)
    {
        msg.AddU32(player->getPlayerInfo(PLAYERINFO_LEVEL));
        msg.AddU16(0);
    }
    else if (player->getExperience() > 2000000000L)
    {
        msg.AddU32(0);
        msg.AddU16(player->getPlayerInfo(PLAYERINFO_LEVEL));
    }
and simply replace

Code:
    else if (player->getExperience() > 2000000000L)
    {
        msg.AddU32(0);


with

Code:
    else if (player->getExperience() > 2000000000L)
    {
        msg.AddU32(uint32_t(player->getExperience() / 1000000)); // this is safe up to level 50511


- it's a 1-line change, and will allow us to calculate exp/h up to level 50,511.- or, if for whatever reason you want the engine to be safe for levels even higher than level 50,511 then change it to:

Code:
    else if (player->getExperience() > 2000000000L)
    {
                 // someone over level 496
                const uint32_t tmp= uint32_t(player->getExperience() / 1000000);
                if( tmp > 2000000000L){
                    // someone over level 50511, i give up.
                   msg.addU32(0);      
                }else{
                    msg.addU32(tmp);
                }


made a video showcasing the effect of the code:
https://www.youtube.com/watch?v=Ph7PBMwAdhM

Print this item

  max HP / max mana increase for Scarab Coins?
Posted by: takeoded - 03-14-2019, 12:43 PM - Forum: Suggestions - No Replies

how about a permanent hp/mana increase npc, like 2 scarab coins = +1 max HP (or max mana, your choice)

so like.. if you manage to collect 40 scarab coins, you can get +20 max hp or +20 max mana

rich people would have something to do with all their money, and there probably would be no rich people anyway (because most money would be spent increasing their stats)

(the price is just a random suggestion, i have never been a high level char and idk how fast they can collect money, maybe 5 or 10 or 50 sc is more appropriate, i don't know.)

Print this item

Big Grin ------EAGLE SHIELD--------
Posted by: HMMM - 02-11-2019, 05:13 AM - Forum: Błędy - No Replies

EAGLE SHIELD ZNIKŁ MI Z DOMKU SA TYLKO WPISANE 3 OSOBY DO DOMKU SWOJ SWOJEGO NIE ODPIER.... MA ZNALEŹĆ SIĘ MÓJ SHIELD TO NAPRAW BŁEDY


NR DOMKU 'Hoganas 3'

Print this item

  DLT QUEST - PAJAKI NIE DO ZAEBANIA
Posted by: cheerios - 02-02-2019, 02:14 PM - Forum: Suggestions - Replies (8)

Nie wiem kto wymyślał te pajaki ale chyba troche go wyobraźnia w uja zrobiła..
pajaki biegaja szybciej niz lampardy jakies, jest ich 30 bija non stop dmg i maja 8.8 mil hp.... ZMIEŃCIE TO

Print this item

 
Latest Threads
Thor
Happy Weekend

Last Post: Thor
05-26-2019, 10:10 PM
Thor
Technical work

Last Post: Thor
05-23-2019, 03:46 AM
Creativess
Server maintenance

Last Post: Creativess
05-19-2019, 06:44 PM
Creativess
Tibiafun Summer Edition

Last Post: Creativess
05-14-2019, 08:30 PM
long-lasting manashield

Last Post: takeoded
04-01-2019, 07:11 AM
mana bar (for mages / man...

Last Post: takeoded
04-01-2019, 12:01 AM
show exp by millions for ...

Last Post: takeoded
03-14-2019, 05:06 PM
max HP / max mana increas...

Last Post: takeoded
03-14-2019, 12:43 PM
PALLADIN REWORK?!

Last Post: takeoded
03-14-2019, 12:36 PM
------EAGLE SHIELD-------...

Last Post: HMMM
02-11-2019, 05:13 AM

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By